L0n3w0lf

549th place

58 points


Members

User Name Score
L0n3w0lf 58

Awards


Hint 31

hints

Hint for Don't be salty

-5


Hint 27

hints

Hint for Merda

-2


Hint 26

hints

Hint for Merde

-2


Hint 19

hints

Hint for Sea code

-2


Hint 4

hints

Hint for Easy

-1


Solves

Challenge Category Value Time
Manhunt #2 OSINT 5
Manhunt #1 OSINT 5
A quick search OSINT 5
flawed Cryptography 10
Scheiße Cryptography 10
Merda Cryptography 5
Merde Cryptography 5
s̸͖̾̀͊͠h̸̜̒ï̷̧̲͙̭̤͛͒̋t̷̢̲͚͖̑͜ Cryptography 10
Sea code Cryptography 5
Readme Internet 10